دانلود کتاب نبرد دین با علم

دانلود کتاب نبرد دین با علم نوشتهٔ برتراند راسل

ترجمهٔ دکتر احمد ایرانی‌ و علی‌ اصغر مهاجر

در کتاب «نبرد دین با علم» راسل به بیان بخشی از تاریخ رابطه این دو پدیده انسانی – اجتماعی می پردازد. با منطقی روشن و بیانی کوبنده آشکار می کند آنان که خود را کارشناسان علوم الهی نامیده اند همیشه سد راه پیشرفت علم و دانش بوده اند. آنان که خود را روحانی و پیام خود را آسمانی می دانند همیشه با نیرو و توانشان از گسترش حقیقت جلوگیری کرده اند. این روحانیون هوادار مهربانی و معنویت، در عمل دانشمندان را زنده سوزانیده اند؛ آنان را به خاطر بیان حقیقت علمی به دادگاه و زندان کشانده اند؛ و در طول تاریخ همواره سبب آزار و اذیت هوادارن علم و معرفت بوده اند.

دانلود با لینک مستقیم

This entry was posted in دانلود کتاب, دانلود کتاب‌های احمد ایرانی‌, دانلود کتاب‌های برتراند راسل, دانلود کتاب‌های نویسندگان خارجی‌, همهٔ موضوعات, وبلاگ آزادی ایران. Bookmark the permalink.

2 Responses to دانلود کتاب نبرد دین با علم

  1. زندانی کهریزک says:

    Kahrizak.prisoner@hotmail.com زندانی کهریزک
    من زنم. بهای خونم نصف مردی است که می تواند در مراسم جنازه پدرم با مشت بر تحالم بکوبد و با لگد در ماشین پرتابم کند و آنوقت من بمیرم و شبانه بدون سند بدون بودن خانواده و دوستان دفنم کند و در جواز دفنم بنویسد مرگ طبیعی که بهای خونم را پرداخت نکنند تا درس عبرتی باشد برای همه زنان آزادیخواه و خود بر منبر بنشیند و روضه پهلوی شکسته حضرت زهرا بخوانندخوشحالم که من زنم. خوشحالم که من زنم. بهای خونم آزادی کشورم است تمام و کامل و چند برابر بهای خون یک مرد مسلمان

  2. من زنم. بهای خونم نصف مردی است که می تواند در مراسم جنازه پدرم با مشت بر تحالم بکوبد و با لگد در ماشین پرتابم کند و آنوقت من بمیرم و شبانه بدون سند بدون بودن خانواده و دوستان دفنم کند و در جواز دفنم بنویسد مرگ طبیعی که بهای خونم را پرداخت نکنند تا درس عبرتی باشد برای همه زنان آزادیخواه و خود بر منبر بنشیند و روضه پهلوی شکسته حضرت زهرا بخوانندخوشحالم که من زنم. خوشحالم که من زنم. بهای خونم آزادی کشورم است تمام و کامل و چند برابر بهای خون یک مرد مسلمان
    درود بر شما ،ما همه با هم هستیم

Leave a Reply